Rada Polityki Pieniężnej

Pojęcia bankowe.

Kredytem gotówkowym nazywamy kredyt, jaki w całości wypłacany jest w gotówce. Dzieląc kredyty według formy ich płatności można je podzielić na kredyty gotówkowe i kredyty bezgotówkowe. Do kredytów gotówkowych zalicza się między innymi kredyty lombardowe i kredyty studenckie. Jeżeli chodzi o kredyt lombardowy określa one cenę po jakiej bank centralny udziela pożyczek bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych. Kwota kredytu nie może przekroczyć stu procent wartości jaką mają papierów wartościowe. W Polsce stopa kredytu lombardowego określana jest przez Radę Polityki Pieniężnej.