nadmierne koszty pozaodsetkowe

Upadłość konsumencka – podstawowe właściwości

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to często jedyna droga do pełnego oddłużenia gospodarstwa domowego. Warto poznać najważniejsze właściwości upadłości konsumenckiej. Dlaczego? To umożliwia lepsze zarządzanie problematycznym kredytem, nawet po wystąpieniu sytuacji losowych.

Charakterystyka upadłości konsumenckiej i kwestii formalnych