oferta banków

Czym jest, jakie są jej rodzaje oraz typy zadysponowania lokat.

Przed przejściem do meritum tematu głównego należy zadać sobie trud i zapoznać się z pojęciem lokaty. Warto wykorzystać w tym przypadku praktyczną definicję. Bankowa lokata stanowi umowę pomiędzy podmiotem zakładającym (klient) a bankiem. Czas jej zawarcia na samym początku zostaje ściśle zdefiniowany. Klient ma za zadanie powierzyć określoną kwotę do banku i to właśnie ta instytucja ma obowiązek wypłacić kapitał razem ze szczególnymi odsetkami po określonym czasie zawartym wcześniej w umowie.