realne oprocentowanie lokaty

Liczymy zyski z lokaty

Każdy kto zakłada lokatę w banku tak naprawdę myśli tylko o zyskach, jakie będzie mógł dzięki niej osiągnąć. Lokata jest niczym innym jak formą oszczędzania pieniędzy, ale bez trzymania ich w śwince skarbonce, tylko w banku. Zyski z lokaty można policzyć. Trzeba mieć na uwadze kilka elementów, jakie pozwolą nam ten zysk wyliczyć. Trzeba ustalić jakie jest realne oprocentowanie lokaty. oblicza się je poprzez pomnożenie oprocentowania w skali roku przez czas trwania lokaty dzielony na dwanaście miesięcy.