Lokata NR 1

Lokaty krótkoterminowe w Idaea Banku.

Lokata NR 1 to pierwsza z propozycji lokat bankowych oferowanych przez Idea Bank. Jest to lokata z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest stałe przez cały okres trwania lokaty co pozwala na przewidzenie jakie będą z góry zyski na tej lokacie. Na lokatę możemy wpłacić środki pieniężne w wysokości od 500 złotych do nawet 1 mln złotych. Kapitalizacja odsetek ma tutaj miejsce na koniec okresu rozliczeniowego. Jest to lokata krótkoterminowa jednomiesięczna o charakterze odnawialnym.