Lokaty krótkoterminowe w Idaea Banku.

dolar

Lokata NR 1 to pierwsza z propozycji lokat bankowych oferowanych przez Idea Bank. Jest to lokata z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest stałe przez cały okres trwania lokaty co pozwala na przewidzenie jakie będą z góry zyski na tej lokacie. Na lokatę możemy wpłacić środki pieniężne w wysokości od 500 złotych do nawet 1 mln złotych. Kapitalizacja odsetek ma tutaj miejsce na koniec okresu rozliczeniowego. Jest to lokata krótkoterminowa jednomiesięczna o charakterze odnawialnym. Oznacza to, że depozyt jest automatycznie odnawialny na warunkach takich samych jakie ma lokata standardowa 3M. Do założenia lokaty nie trzeba otwierać ani posiadać konta osobistego w Idea Banku, ani też nie ma konieczności posiadania innych produktów z oferty banku. Lokatę założymy w oddziale, przez telefon lub mobilnie. Zerwanie lokaty przed terminem wykupu skutkuje utratą odsetek jakie udało się wypracować.

Lokata PING PONG to kolejna z propozycji Idea Banku. Jednym z wymagań jakie stawia bank klientom jest posiadanie w Idea Banku Konta Idealnego. Oprocentowanie na lokacie jest stałe. Oferta skierowana jest zarówno do nowych jak i obecnych klientów banku. Kapitalizacja odsetek ma miejsce na koniec okresu, a zerwanie depozytu przed czasem skutkuje ich całkowitą utratą. Lokata ma charakter nieodnawialny i można ją założyć albo mobilnie, albo przez internet. Jest to lokata jednodniowa.

Lokata SHORT PLUS to również propozycja Idea Banku. Oprocentowanie na lokacie jest stałe i równe 1,65% w skali roku. Jest to depozyt ośmiodniowy na jaki możemy wpłacić od 500 złotych do maksymalnie 1 mln złotych. Jednym z wymagań jest założenie w banku konta osobistego. Z oferty mogą skorzystać wszyscy klienci banku. Mają gwarancję kapitalizacji odsetek na koniec okresu. Zerwanie lokaty przed terminem jej wykupu skutkuje całkowitą utratą zgromadzonych odsetek. Depozyt jest nieodnawialny i można go założyć przez internet lub mobilnie. Tą samą lokatę możemy założyć na okres trzech lub siedmiu dni. W takim przypadku będzie ona miała oprocentowanie nominalne w wysokości 1,5% w skali roku. Warto wspomnieć, że lokatę można założyć na 10, 14 i 21 dni z oprocentowaniem w wysokości 1,4% w skali roku.