Pojęcia bankowe.

kasa

Kredytem gotówkowym nazywamy kredyt, jaki w całości wypłacany jest w gotówce. Dzieląc kredyty według formy ich płatności można je podzielić na kredyty gotówkowe i kredyty bezgotówkowe. Do kredytów gotówkowych zalicza się między innymi kredyty lombardowe i kredyty studenckie. Jeżeli chodzi o kredyt lombardowy określa one cenę po jakiej bank centralny udziela pożyczek bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych. Kwota kredytu nie może przekroczyć stu procent wartości jaką mają papierów wartościowe. W Polsce stopa kredytu lombardowego określana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. RPP jest organem decyzyjnym Narodowego Banku Polskiego. Ma ona wiele zadań do spełnienia. Co roku ustala założenia i realizacje jakie należą do polityki pieniężnej naszego państwa. To rada ma za zadanie ustalić jaka będzie wysokość podstawowych stóp procentowych, a także to ona ma za zadanie określić zasady operacji jakie zachodzą na otwartym rynku. RPP ma również za zadanie ustalić na jakich zasadach i w jakim trybie będą naliczane oraz utrzymywanie rezerwy obowiązkowe. To Rada Polityki Pieniężnej zatwierdza plan finansowy dla banku centralnego i to ona spisuje sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego. Jak widać spełnia ona wiele ważnych i odpowiedzialnych zadań.

Pojęcie Banku Centralnego.

Bank Centralny jest instytucją jaka odpowiada za funkcjonowanie całego systemu bankowego. To jej zadaniem jest prowadzenie bieżącej polityki pieniężnej danego państwa. Można wyróżnić tak naprawdę dwa modele banku centralnego. Z jednej strony mamy bank centralny, który jest niezależny od państwa, zaś z drugiej strony jest bank, który jest zależny od rządu. Bank Centralny spełnia wiele ważnych funkcji. Do najważniejszych z nich zalicza się emitowanie pieniądza gotówkowego. Jest to jedyna instytucja, która ma odpowiednie uprawnienia do tego, aby emitować znaki pieniężne danego państwa. Bank centralny uważany jest za bank banków, co oznacza, że ma on za zadanie zaopatrywać banki komercyjne w pieniądze. To on reguluje rezerwy banków komercyjnych i to on dokonuje transakcji z zagranicznymi bankami centralnymi jak też i z międzynarodowymi instytucjami. Bank centralny to nic innego jak bank danego państwa. To on ma za zadanie prowadzić rachunki instytucji państwowych i to on pełni funkcję pożyczkodawcy ostatniej szansy. Jako pożyczkodawca ostatniej szansy Bank Centralny ma za zadanie pomagać za pomocą pożyczek bankom i instytucją finansowym, które znalazły się w trudnej dla nich sytuacji.