Upadłość konsumencka – podstawowe właściwości

momney

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to często jedyna droga do pełnego oddłużenia gospodarstwa domowego. Warto poznać najważniejsze właściwości upadłości konsumenckiej. Dlaczego? To umożliwia lepsze zarządzanie problematycznym kredytem, nawet po wystąpieniu sytuacji losowych.

Charakterystyka upadłości konsumenckiej i kwestii formalnych

Upadłość konsumencka to narzędzie przeznaczone wyłącznie kredytobiorcom, których spotkał losowy kryzys ekonomiczny. Zwolnienie grupowe, klęska żywiołowa to tylko niektóre z najważniejszych przykładów wydarzeń losowych. Przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej konsument przekazuje cały majątek do tzw. masy upadłościowej. Nie warto ukrywać majątku przed wierzycielami, ponieważ łatwo złamać standard upadłości konsumenckiej. To narzędzie wykorzystywane tylko raz na wiele lat, dlatego przemyśl koniecznie decyzję o złożeniu podobnego wniosku. Limit upadłości konsumenckiej to raz na dziesięć lat. Nie ryzykuj nieporozumień formalnych. Do masy upadłościowej wchodzi standardowo nieruchomość, samochody, a nawet pensja. Oczywiście do poziomu zapewniającego normalne warunki życia domowników. Sąd ustala w ramach upadłości konsumenckiej plan spłaty na kilka lat. Po tym okresie jesteś wolny od jakichkolwiek zobowiązań, od odsetek karnych i od presji różnych wierzycieli. To jedna z najważniejszych zalet, szczególnie przy bardzo dużym zadłużeniu, gdzie występują ogromne odsetki karne.

Bankructwo z losowych przyczyn warto ogłosić

Spirala zadłużenia, zaciąganie lichwiarskich kredytów, nadmierne koszty pozaodsetkowe to czynniki wpływające na bankructwo. Upadłość konsumencka to proces coraz prostszy. Nie wymaga również zatrudniania specjalistycznych agencji, chociaż w wielu przypadkach to wskazane. Z niezależnym ekspertem masz po prostu większe szanse dopełnienia niezbędnych formalności. Uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką jest wręcz kluczowe dla powodzenia całego procesu. Nie naciągaj faktów i jeżeli faktycznie bankrutujesz z losowych przyczyn nie bój się oddłużenia. Niespłacony kredyt gotówkowy generuje bowiem spore odsetki karne, cały czas, a ogłoszenie upadłości automatycznie blokuje ich naliczanie. Co myślisz o upadłości konsumenckiej? Bankructwo to nic złego, a narzędzia oddłużeniowe działają.