Inwestycje i techniki oszczędzania, jak zarządzać kapitałem w długiej perspektywie?

bilon

Inwestycje można rozpatrywać w perspektywie krótkoterminowej, w średnioterminowej oraz ostatecznie w długoterminowej. Jak w ogóle rozumieć inwestowanie w stosunku do oszczędzania. Jakie instrumenty dobierać do portfela inwestycyjnego, aby nie tylko spać spokojnie, ale realnie pomnażać kapitał, także w perspektywie dynamicznych spadków na międzynarodowych rynkach? W artykule zrozumiesz optymalne podejście inwestycyjne, które zagwarantuje duży spokój w przyszłości budżetu gospodarstwa domowego.

Inwestycja to przede wszystkim odroczenie konsumpcji na rzecz odniesienia przyszłych, najczęściej bardzo dużych korzyści. Odroczenie teraźniejszej konsumpcji na rzecz inwestycji to domena ludzi o specyficznym charakterze. Inwestorem zostaje człowiek nie tyle oszczędny, co mocno zdyscyplinowany, który jest w stanie poddać kontroli własne potrzeby konsumpcyjne, a nawet potrzeby całej rodziny. Inwestowanie jest zatem trudne dla osób, które wiążą ledwie koniec z końcem. Aby inwestować najpierw trzeba zaoszczędzić. Oczywiście w branży znajdziesz instrumenty, tzw pochodne, dzięki którym możesz do inwestycji wykorzystywać niewielki kapitał. Dźwignia finansowa występująca w inwestycyjnych instrumentach pochodnych prowadzi nie tylko do straty całości pieniędzy na koncie. Ze względu na budowę instrumenty pochodne zadłużają inwestora. Szybkie pomnażanie kapitału, przy jednoczesnym braku odpowiedniej strategii prowadzi najczęściej do ogromnych dramatów osobistych. Budowanie oszczędności to pewien wstęp, dobra nauka do tworzenia dalszych inwestycji. Oszczędzanie też wiąże się z odroczeniem konsumpcji, ale w tym przypadku nie zarabiasz dynamicznie, w ogóle nie ryzykujesz. Gospodarstwa domowe tworzą oszczędności głównie za pośrednictwem lokat bankowych, obligacji skarbowych, a także obligacji korporacyjnych, chociaż to już nieco większa niepewność. Spółki, które emitują obligacje korporacyjne dają większe oprocentowanie, ale niestety takie obligacje wiążą się z ryzykiem wystąpienia upadłości spółki giełdowej. Lokata bankowa z oprocentowaniem wyższym od inflacji to najlepsza poduszka bezpieczeństwa z perspektywy inwestora indywidualnego.

Pieniądze możesz bowiem szybko przesuwać z lokaty bankowej na rachunek maklerski lub na rachunek giełdy walutowej. Kapitał generowany z inwestycji powinien w pewnej części trafiać znowu na lokaty. Poduszka bezpieczeństwa występująca zawsze przydaje się w krytycznych sytuacjach, daje większy spokój psychiczny, prowadzi do bardziej efektywnego wyszukiwania szans na rynku kapitałowym. To zatem bardzo optymalna perspektywa. Inwestycje możesz prowadzić na rynku kapitałowym, a także w innych branżach. Najbardziej ryzykowna jest spekulacja na kontraktach terminowych, a także na giełdzie walutowej Forex. Nieco mniejsze ryzyko występuje podczas handlu papierami wartościowymi na GPW. W akcjach ewentualnie stracisz tylko wpłacony kapitał i nie naruszysz absolutnie majątku rodzinnego, co niestety występuje w innych instrumentach pochodnych.

Oszczędzanie i inwestowanie to pojęcia różne, ponieważ inwestor zawsze ryzykuje utratą części majątku. W skrajnych przypadkach ryzyko obejmuje całość kapitału, ale wtedy inwestowanie przechodzi raczej w hazard. Bez optymalnej strategii zarządzania ryzykiem nie ma mowy o udanych, długoterminowych inwestycjach. Musisz nauczyć się wchodzenia i wychodzenia z rynku. Nie czekaj też zbyt długo na okazje, bo zarabiać na rynkach można praktycznie codziennie. Z jakich strategii inwestycyjnych korzystasz najczęściej?