Etapy procedury kredytowania

Przyznanie kredytu związane jest z przestrzeganiem pewnej procedury. Zawsze mamy do czynienia z kosztami osobowymi, które należą do personelu banku oraz z kosztami rzeczowymi, którymi jest wykorzystanie sprzętu i pomieszczenia do podpisania umowy kredytowej.

Etapy procedury kredytowej.

Procedura kredytowa tak naprawdę składa się z trzech etapów. Pierwszym etapem jest wybór banku, w którym chcemy wziąć kredyt. Tutaj pracownicy banku mają za zadanie poinformować nas o wszystkich szczegółach związanych z kredytem o jaki się ubiegamy. Osoby, które udzielają takich informacji to asystenci klienta. Ich zadaniem jest współpracowanie z klientem i udzielanie mu wszelkich informacji jakie są niezbędne do wzięcia kredytu.

Składanie wniosku o kredyt.

Drugim etapem procedury kredytowej jest złożenie wniosku kredytowego. Dla banku jest to czynność, która związana jest z najmniejszą liczbą kosztów, a samo przyjęcie wniosku następuje według wytycznych jakie obierze sobie dany bank. Sam może wybrać w jakiej formie i w jakim układzie ten wniosek ma zostać dostarczony przez klienta. Ostatnim etapem jest wyznaczenie zdolności kredytowej kredytobiorcy. Ten etap jest najważniejszy, gdyż ma on bezpośredni wpływ na to, czy dany klient w ogóle ten kredyt otrzyma. W interesie banku leży dobre przygotowanie oceny zdolności kredytowej. Jeżeli źle to wykona może narazić się na bardzo duże koszta. Wszelkiego rodzaju nieścisłości jakie zachodzą pomiędzy ofertą, a możliwościami co do spłaty kredytu przez klienta mogą być duże jeżeli bank nie sprawdzi dokładnie jaką sumę klient będzie mógł w realny sposób spłacić na czas.

Zawarcie umowy kredytu.

Ostatnim etapem procedury kredytowej jest zawarcie umowy kredytowej. Po podpisaniu umowy przez obydwie ze stron, to jest przez bank i kredytobiorcę następuje ewidencjonowanie przychodów jakie osiągnie bank z odsetek naliczonych od kredytu, a także bank zaczyna monitorować spłacanie takiego kredytu. poprze monitorowanie kredytu bank powinien kontrolować kredytobiorcę i oceniać regularnie jego zdolność kredytową. W momencie, kiedy klient nie wywiązuje się z warunków jakie zawarte zostały w umowie bank może zacząć proces windykacji. Lepiej do tego stanu nie dopuścić, gdyż przyjdzie nam spłacić o wiele więcej niż to było zakładane na początku. Każda zwłoka ze spłatą raty wiąże się z dodatkowymi kosztami z tytułu kredytu.