Liczymy zyski z lokaty

Każdy kto zakłada lokatę w banku tak naprawdę myśli tylko o zyskach, jakie będzie mógł dzięki niej osiągnąć. Lokata jest niczym innym jak formą oszczędzania pieniędzy, ale bez trzymania ich w śwince skarbonce, tylko w banku. Zyski z lokaty można policzyć. Trzeba mieć na uwadze kilka elementów, jakie pozwolą nam ten zysk wyliczyć. Trzeba ustalić jakie jest realne oprocentowanie lokaty. oblicza się je poprzez pomnożenie oprocentowania w skali roku przez czas trwania lokaty dzielony na dwanaście miesięcy. Wystarczy powpisywać poszczególne liczby i wyjdzie nam jakie realne oprocentowanie będzie miała nasza lokata.

Do ustalenia zysku z lokaty trzeba również obliczyć zysk przed oprocentowaniem. Tutaj mnoży się realne oprocentowanie lokaty przez kwotę jaką chcemy na tej lokacie ulokować. Następnie oblicza się podatek od dochodów kapitałowych. Jest to tak zwany podatek belki, który wynosi 19%. Podatek oblicza się od zysku i następnie od niego trzeba ten podatek odliczyć. Obecnie nie ma możliwości uniknięcia podatku belki. Wcześniej było to możliwe dzięki lokatom jednodniowym, ale rząd myślał i wymyślił jak zmusić każdego do płacenia tego podatku. Nasz zysk trzeba również skorygować o inflację. Ma ona bardzo duży wpływ na wielkość naszych zysków z lokaty. Jest ona spowodowane wzrostem cen dóbr i usług w czasie. W przypadku, kiedy inflacja będzie wyższa niż nasz zysk po opodatkowaniu stracimy na założeniu lokaty. Jeżeli będzie mniejsza niż nasz zysk po opodatkowaniu wówczas można śmiało zakładać lokatę, bo na niej zyskamy. Wielkość inflacji można zawsze sprawdzić, zanim zdecydujemy się na założenie lokaty bankowej.

Na rynku bankowym mamy bardzo dużo ofert lokat. Wystarczy poczytać jaka jest zasada działania konkretnej lokaty i wybrać taką, jaka da nam największy zysk i będzie najbardziej odpowiednia dla naszej sytuacji. Nie warto wybierać lokaty tylko po zasugerowaniu się na jej reklamę w telewizji. Bardzo często banki oferują ciekawe lokaty, które mają ukryte drugie dno. Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy bardzo dokładnie ją przeczytać. Jeśli czegoś nie rozumiemy pracownik banku ma obowiązek wszystko nam wyjaśnić. Jeśli już podpiszemy umowę nie będzie można zmienić jej warunków.