Wysokość ryzyka kredytowego

Każdy bank, który decyduje się udzielić kredytu gotówkowego bądź też jakiegokolwiek innego ponosi ryzyko, że pieniądze nie zostaną mu oddane wraz z odsetkami. Dlatego też w skład analizy kredytowej (wykonywanej przy badaniu zdolności kredytowej kredytobiorcy), wchodzi także tak zwana ocena ryzyka kredytowego.

Wpływ na wysokość tegoż właśnie ryzyka kredytowego które ponosi bank wpływają takie czynniki jak między innymi to, kim jest kredytobiorca. Jeżeli jest to osoba fizyczna bądź też firma, to ryzyko istnieje zawsze. Praktycznie tylko i wyłącznie jednostki, które należą do tak zwanego sektora finansów publicznych są pozbawione jakiegokolwiek ryzyka kredytowego.

Oczywiście bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na ryzyko kredytowe jest sytuacja w jakiej kredytobiorca się znajduje (dochody, inne kredyty i tym podobne) oraz to jak wysoki kredyt chce on zaciągnąć. Ważne jest także to, jak kredyt ma być wykorzystany. W przypadku kredytów gotówkowych najczęściej są one przeznaczane na cele dowolne, jednakże jeżeli na przykład ktoś interesuje się kredytem pod konkretną inwestycję, wtedy ryzyko kredytowe znacznie rośnie.

Jeżeli kredytobiorca decyduje się na zwykły kredyt gotówkowy na dowolny cel, ważne jest także to na jak długi czas chce on pożyczkę zaciągnąć (choć można powiedzieć, że ocena ryzyka kredytowego pod kątem długości trwania kredytu jest niezależna od jego rodzaju). Wart także pamiętać, że do oceny ryzyka kredytowego wlicza się także warunki samego kredytu. Chodzi tu o to, jak wysoki ba on być, jak wysokie i jakiego rodzaju ma być oprocentowanie czy też waluta kredytu. Ważny jest tutaj także harmonogram spłaty zarówno samego kapitału (kwoty jaką kredytobiorca otrzymuje „do ręki” oraz odsetek (na których oczywiście bank zarabia). Dodatkowo istotne do oceny ryzyka kredytowego jest to, czy kredytobiorca posiada jakikolwiek wkład własny, jednakże przy kredytach gotówkowych z reguły wkład własny w ogóle nie jest wymagany (choć jest to oczywiście zależne od konkretnego banku i oferty kredytowej).

Ostatnim z najważniejszych czynników mających wpływ na ocenę ryzyka kredytowego jest to, czy kredytobiorca posiada jakieś zabezpieczenia kredytu, a jeżeli posiada to jaka jest jego wartość. Oczywiście kredyty „pod zastaw” są z reguły inaczej ułożone aniżeli kredyty gotówkowe, jednakże nie można wykluczyć, że bank udzielając komuś kredytu gotówkowego będzie wymagał jakiegoś zabezpieczenia tejże pożyczki (choć ma to ścisły związek z ogólną zdolnością kredytową i z indywidualnym przypadkiem kredytobiorcy).

Warto jest także pamiętać, że w przypadku kredytów konsumenckich (przeznaczonych dla osób fizycznych) największe znaczenie ma tak zwana analiza jakościowa, która jest niczym innym jak tylko indywidualną oceną każdego kredytobiorcy do tego, czy będzie on spłacał kredyt bez żadnych problemów. W przypadku sektora gospodarczego (firmy i instytucje) większy wpływ na ocenę ryzyka kredytowego ma aspekt ilościowy. Innymi słowy jest to analiza ekonomiczno finansowa, jednakże to już jest rzecz bardziej skomplikowana aniżeli analiza ilościowa.

Niezależnie od tego, kto ubiega si o kredyt, każdy bank w każdym przypadku przeprowadzą ogólną ocenę zdolności kredytowej i ocenę ryzyka kredytowego, gdyż bez tego równie dobrze pieniądze mogłyby być rozdawane każdemu, kto niekoniecznie miał by na myśli spłatę zobowiązania, co oczywiście z punktu ekonomicznego byłoby zupełnie nieopłacalne, ponieważ żaden bank nie jest instytucją charytatywną a na kredytach zarabia się naprawdę dużo.